2. Uluslararası Antalya Kongresi
 
  2nd International Antalya Congress
  Antalya
  1-3.MART,2019
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Antalya
TARİH   1-3.MART.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Antalya Valiliği
-Antalya Büyükşehir Belediyesi
-Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ETKİNLİK MERKEZİ   Akdeniz Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.antalyakongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde, Antalya’nın fethinin 812. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan II. Uluslararası Antalya Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Şehirlerin tanınması, anlatılması, tarihinin ortaya konulması, bugününün değerlendirilmesi, geleceğine yönelik projelerin hazırlanması için bilimsel çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle 2018 yılında ilki gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Kongresi’nin ikincisi “Antalya’da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri” temasıyla düzenlenecektir. Kongrede, günümüz Antalya’sındaki Türk-İslam Medeniyeti izlerini gün yüzüne çıkarmak, unutulan bu izleri yeniden gündeme getirerek tartışmak ve 13. yüzyıldan bugüne elde edilen birikimi bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak hedeflenmektedir.

Eskiçağdan Ortaçağa, sınırları dâhilindeki antik kentlerin Akdeniz Dünyası’nda elde ettiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel zenginlikle ulaşan Antalya coğrafyası, Türkiye Selçuklularının fethi sonrasında bilhassa Alanya ve Antalya Kaleleri’nde Türk-İslam Medeniyetinin izlerini taşımaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin uzun süren hâkimiyet müddetinde Anadolu’nun önemli bir bölgesi olarak karşımıza çıkan Antalya ve yöresi, söz konusu medeniyetin maddi ve manevi zenginliğini haiz önemli merkezleri bünyesinde muhafaza etmiştir. Sahilde Antalya ve Alanya’nın sahip olduğu medeniyet, zirvelerde Elmalı ve Akseki’de kültür zenginliği olarak karşımıza çıkarken, sivil-dini mimari eserleri, tasavvufa adanmış ömürleri, Orta Asya’dan taşınan gelenek-görenekleri, çok yönlü hizmetler sunan vakıf müesseseleri ile incelenmeye değer büyük bir mirası günümüze taşımıştır. Bu mirası disiplinlerarası yöntemlerle bilimsel çalışmaların konusu yapmak, yaşadığımız şehrin değerini bir kez daha hatırlatacak, tarih şuurunun artmasına vesile olacaktır. Nitekim yaşadığımız şehirleri anlamlı kılan ve insanın şehre aidiyetini pekiştiren en önemli etkenler onu tanımak, anlamak ve ona sahip çıkmaktır.

Bu hedeflerle ikinci kez tertip edilen Uluslararası Antalya Kongresi’nde elde edilecek bilimsel verilerin Antalya’da kültür ve medeniyet unsurlarını güçlendirerek, bu unsurları gelecek nesillere aktarma hedefine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Sosyal Bilimlerin özellikle Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Antropoloji ve Edebiyat kollarını ihtiva eden bu kongre, belirlenen konu başlıkları ve Antalya özelinde hazırlanacak bildirilerin bir araya gelmesi ile önemli bir birikimin ortaya konmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede belirlenen konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

Şehir ve Medeniyet

Şehrin Âlimleri

İlmî Faaliyetler

Kültürel Etkileşim

Şehir’de Gündelik Hayat

Yörük Kültürü

Göç ve İskânŞehir ve Kurumlar

Eğitim Kurumları

Sosyo-Kültürel Hayat ve Kurumları

Vakıflar

Tekke ve ZaviyelerŞehir ve Ekonomi

Liman ve Ticaret

Tersane ve Gemicilik

Hayvancılık, Ziraat ve Orman

NümismatikŞehir, Mimari ve Sanat

Topografya

Sivil Mimari

Dini Mimari

Türk-İslam Sanatının YansımalarıŞehir ve Tarih

Selçuklu Döneminde Antalya ve Çevresi

Beylikler Döneminde Antalya ve Çevresi

Osmanlı Döneminde Antalya ve Çevresi

Cumhuriyet Döneminde Antalya ve ÇevresiŞehir ve Edebiyat

Hatıratlar, Biyografiler, Otobiyografiler

Romanlar

Sözlü Edebiyat

Şehrin Simaları

Toponomi ve Onomastik

Not: 2018 Uluslararası Antalya Kongresi bildirileri sitede mevcuttur. Konu çakışması yaşanmamasına özen gösterilmesi rica olunur.Münir KARALOĞLU
Antalya Valisi

Menderes Tevfik TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Geri