1. Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Kongresi
 
  1st International Congress on Active Aging and Inter-Genereational Solidarity
  İstanbul
  14-14.MART,2019
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   İstanbul
TARİH   14-14.MART.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton Zeytinburnu
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Güven Plus Organizasyon
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.aktifyaslanmakongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği kongremizin ilk buluşmasında birçok farklı alan ve disiplinden bilim insanlarının bir araya gelmesine katkı sağlayacak olmanın mutluğunu yaşamaktayız. Dünya var olduğundan bu yana insan ve evrene yönelik çok farklı alanlarda bilimsel ve teknik anlamda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Geçmişten günümüze yaşanan ve yaşanacak olan olaylara ilişkin çok farklı yaklaşımlar gerçekleştirildiğini görmekte ve izlemekteyiz. Bu nedenle geçmişten geleceğe aktarılan değerleri yaşatmak, bu değerlerden faydalanılarak geleceğe yönelik yatırımlar başta olmak üzere her konuda fayda sağlamak asıl amacımız olmuştur. Kongremizde aktif yaşlanmaya ilişkin halk sağlığı başta olmak üzere diğer farklı disiplin ve alanlardan çalışmalara yer vermeyi amaçladık. Bu buluşmamızda ele alacağımız temel konu yaşlılık ve aktif yaşlanma sürecinde yaşanan olumlu ve olumsuz yönleri bilimsel anlamda ele almak, tartışmak ve önerilerde bulunarak çözüm stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aktif yaşlanma sürecinde bireylerin sosyo-kültürel yaşantısı başta olmak üzere, beslenme, sağlık, kültürel, psikolojik, fiziksel ve sportif aktiviteler, psikolojik uygulamalar, hukuk, yerel yönetim uygulamaları, yaşlılara yönelik sağlık kurumları yönetimi ve uygulamaları, hasta bakımı, ilaç kullanımı, hijyen, kamu uygulamaları, iletişim, kişisel performans, grup çalışmaları, sanatsal etkinlikler ve faaliyetler, sağlık turizmi ve termal uygulamalar, ağız ve diş sağlığı, ortopedik ve fiziksel sorunlar, aile içi ilişkiler, kişiler arası ilişkiler, kuşaklararası uyum ve uluslararası sağlık politikalarına kongremizde yer verilecektir. Kongremiz süresince yaşlılara yönelik her türlü sağlık sorunları, sosyal sorunlar, barınma, bakım ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesi, kamu ve özel sektör eliyle sunulan hizmetler ve bu hizmetlere yönelik uygulamalara ilişkin çalışmalara yer vermeye imkan ve olanak sağlanacaktır. Kongremizin tüm alan çalışanları başta olmak üzere katılım sağlayan bütün disiplin dallarına, izleyenlerine, takipçilerine ve tüm bilim dünyasına faydalı olmasını yürekten temenni ediyoruz.KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Kongre Başkanı

(İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Geri