Sportif Rehabilitasyon ve Multidisipliner Ağrı Sempozyumu
  
  Nevşehir / Ürgüp
  27-30.MART,2019
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Nevşehir / Ürgüp
TARİH   27-30.MART.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Multidisipliner Ağrı ve Rehabilitasyon Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Perissia Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Galya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.marder.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

SPORTİF REHABİLİTASYON VE MULTİDİSİPLİNER AĞRI SEMPOZYUMU

27-30 Mart 2019 tarihlerinde Ürgüp Perissia Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu yıl Multidisipliner Ağrı ve Rehabilitasyon Derneği olarak geleneksel Sportif Rehabilitasyon sempozyumumuzu ülkemizin eşsiz bir yöresi olan Kapadokya’ya taşıdık .

Sportif Rehabilitasyon sempozyumunda lokomotor sistem ele alınarak bölgesel ağrılar irdelenecektir. Bu doğrultuda, başta ilgili branşlar olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ve Spor Hekimleri olmak üzere; algoloji, nöroloji, nöroşirürji, uzmanlarıyla lokomotor sisteme bir bütün olarak yaklaşmak ve konuları multidisipliner olarak ele almak hedeflenmiştir Bu sene farklı olarak klinik pratikten teoriğe doğru bir yaklaşım izleyerek olgu tartışmaları ile daha interaktif bir format hedefledik. Bel /Boyun ağrıları ve Spor yaralanmalarında farklı disiplinleri içeren değişik olgu sunumları ve alanında uzman konuşmacılar ve sizlerin katılımı ile bilgilerimizi güncellemeyi amaç edindik

Multidisipliner Ağrı gününde ise multidisipliner bir fakülte ile “ Bel ve Boyun ağrıları” teşhisten tedaviye ele alınarak bu konudaki güncel bilgiler tartışılacaktır.

Ülkemizin masalsı bir yöresi olan Kapadokya’da Mart ayının son hafta sonunu bilimsel ve sosyal paylaşımlarda bulunmak üzere birlikte geçirmek ve görüşmek üzere,

Saygılarımla,


Düzenleme kurulu adına Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Şansın Tüzün

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Geri