3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
 
 
  3rd International Symposium and Exhibition on Art and Aesthetics
  Gaziantep
  4-6.NİSAN,2019
     
KATEGORİ  
Sanat
YER   Gaziantep
TARİH   4-6.NİSAN.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Fırat Üniversitesi
-Gaziantep Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.sanatveestetik.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi'nin Değerli Katılımcıları;


Sempozyum Afiş

Sanat ve estetik alanında bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 4-6 Nisan 2019 (info@sanatveestetik.com) tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarıyla birlikte olmaktan mutlu olacağız.

Sanat ve Estetik Sempozyumuna teorik düzeyde katkı sağlanabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de katılabilirsiniz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve sergi ile ilgili başvuru koşulları sempozyum sayfasında belirtilen kurallara göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise bildirilerin kitabında yayımlanacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini sempozyumu destekleyen dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlayacaklardır. Tam metin bildiriler kitabı Sobiad (Sosyal bilimler Atıf Dizini) tarafından indekslenecektir.

3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlarla Sanat ve Estetik alanında uluslararası alandaki yeni tartışmaların ortaya konulması, bu tartışmaların akademide uygulanabilir hale gelmesi, en son tekniklerin sempozyumda sunulabilir olması, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları oluşturmayı hedeflenmekteyiz. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nu Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyum Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilimi, Eğitim Bilimleri, Edebiyat, Felsefe, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, Göstergebilim, Grafik, Geleneksel El Sanatları, Heykel, Mimarlık, İç Mimarlık, İslam Sanatları, Kültür Varlıkları Koruma, Kütüphanecilik, Müze Çalışmaları, Müzikoloji, Moda, Müzik, Radyo Sinema ve Televizyon, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sahne Sanatları, Seramik, Resim, Reklamcılık, Tasarım, Tiyatro, Tekstil, Güzel Sanatlar ve ilgili tüm bilimlerin diğer alanlarını sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyumda bu hedefe ulaşabilmesi, sanat ve estetiğe ilgi duyan saygın bilim insanlarının katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla sempozyum bildiri konuları bağlamında sizin de bir bildiriyle katılımınızı arzu etmekteyiz. Ayrıca sempozyumda uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenleyeceğiz. Bu sergide yer almak isteyen sanatçıları eserleriyle sempozyuma davet ediyoruz.

Geri