ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 

  9. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi  • 
29-30.EYLÜL,2018
Edirne